Detektyw Biesiada
+48 536 500 752

Usługi

Usługi detektywistyczne dla Klienta

indywidualnego i biznesowego:

 Działania wobec wskazanych osób: poszukiwania osób zaginionych, ustalenie ojcostwa,
 weryfikacja tożsamości, sprawy związane z wiernością i dotrzymaniem umów,
 Zbieranie, weryfikacja i ochrona danych i informacji
 Profesjonalne zabezpieczenie śladów oraz potencjalnego materiału dowodowego.
 Weryfikacja autentyczności dokumentów oraz: dzieł sztuki, biżuterii, banknotów i numizmatów.
 Asysta pracowników ochrony fizycznej oraz personelu specjalistycznego przy działaniach
 obarczonych ryzykiem dla zleceniodawcy.
 Weryfikacja stanu przedsiębiorstwa oraz ustalenie jego majątku i zobowiązań.
 Zapewnienie bezpieczeństwa informacji.
 Monitorowanie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa.
 Kontrola magazynów, łańcucha dostaw, spedycji oraz środków transportu.
 Windykacja należności wobec osób fizycznych i prawnych.
 Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji poprzez ujawnianie i dokumentowanie:
 Wprowadzającego w błąd oznaczenia: przedsiębiorstwa, towarów, usług
 Naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa
 Nakłaniania do rozwiązania bądź niewykonania umowy
 Łamania prawa zamówień publicznych
 Utrudniania dostępu do rynku dla produktów i usług
 Stosowania korzyści majątkowej wobec osoby pełniącej funkcję publiczną
 Nieuczciwej lub zakazanej reklamy

www.safetysecret.pl

 

 

 

 

 

 

asdaef